2531084287 Δημάρχου Μπλέτσα 5 (Έναντι Δημαρχείου) - 3ος όροφος, Κομοτηνή papadsavas@yahoo.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος


 

| ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο ιατρείο με τριχοειδικό αίμα.
NGSP certified method για on site μετρήσεις. Αξιόπιστη μέτρηση που δεν επηρεάζεται από τον αιματοκρίτη και τις αιμοσφαιρινοπάθειες (στίγμα), που είναι πολύ συχνές στην Ελλάδα.


Εκτίμηση νευροπάθειας στα κάτω άκρα σε διαβητικούς ασθενείς (διαβητικό πόδι)


Εξειδίκευση στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση της διαβητικής νεφροπάθειας


Παρακολούθηση υπερτασικών με τη μέθοδο Home blood pressure measurements (με πιεσόμετρα microlife)


Σπιρομέτρηση